εὐρύ

εὐρύς
wide
neut acc sg
εὐρύς
wide
masc voc sg
εὐρύς
wide
neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ευρυ- — (ΑΜ εὐρυ ) α συνθετικό λέξεων το οποίο προσδίδει στο β συνθετικό τις σημασίες: α) πλατύς, εκτεταμένος (πρβλ. εὐρυτενής, εὐρύτιμος) β) μεγάλος, πολύς (εὐρυγάστωρ, εὐρυδίνης, εὐρυμαθής) γ) βαθύς (εὐρυβέρεθρος) δ) ισχυρός (εὐρυσθενής). ΣΥΝΘ. (Α… …   Dictionary of Greek

  • εὐρύνω — εὐρύ̱νω , εὐρύνω make wide aor subj act 1st sg εὐρύ̱νω , εὐρύνω make wide pres subj act 1st sg εὐρύ̱νω , εὐρύνω make wide pres ind act 1st sg εὐρύ̱νω , εὐρύνω make wide aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐρύνει — εὐρύ̱νει , εὐρύνω make wide aor subj act 3rd sg (epic) εὐρύ̱νει , εὐρύνω make wide pres ind mp 2nd sg εὐρύ̱νει , εὐρύνω make wide pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐρύνουσι — εὐρύ̱νουσι , εὐρύνω make wide aor subj act 3rd pl (epic) εὐρύ̱νουσι , εὐρύνω make wide pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) εὐρύ̱νουσι , εὐρύνω make wide pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὔρυνε — εὔρῡνε , εὐρύνω make wide pres imperat act 2nd sg εὔρῡνε , εὐρύνω make wide aor ind act 3rd sg (homeric ionic) εὔρῡνε , εὐρύνω make wide imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὔρυνον — εὔρῡνον , εὐρύνω make wide aor imperat act 2nd sg εὔρῡνον , εὐρύνω make wide imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) εὔρῡνον , εὐρύνω make wide imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐρυνομένας — εὐρῡνομένᾱς , εὐρύνω make wide pres part mp fem acc pl εὐρῡνομένᾱς , εὐρύνω make wide pres part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐρυνομένων — εὐρῡνομένων , εὐρύνω make wide pres part mp fem gen pl εὐρῡνομένων , εὐρύνω make wide pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐρυνόμενον — εὐρῡνόμενον , εὐρύνω make wide pres part mp masc acc sg εὐρῡνόμενον , εὐρύνω make wide pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐρύνεται — εὐρύ̱νεται , εὐρύνω make wide aor subj mid 3rd sg (epic) εὐρύ̱νεται , εὐρύνω make wide pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.